pemimpinManusia ada yang memimpin dan dipimpin. Mereka yang memimpin sebenarnya memikul amanah besar dari Allah. Kesan pimpinannya tidak terhenti di dunia tetapi akan dibawa hingga ke akhirat. Justeru, sangat penting kita mengambil peringatan dari Nabi SAW tentang pelbagai jenis pemimpin terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, melihat pemimpin-pemimpin negara dan dunia dengan pelbagai ragam, agar kita selamat di dunia dan di akhirat.

1. Para pemimpin sesat:

Daripada Aus, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Aku tidak takut (ujian yang akan menimpa) pada umatku, kecuali (ujian) para pemimpin sesat.” (HR. Ibnu Hibban). Sufyan as-Tsauri menggambarkan mereka dengan mengatakan: “Tidaklah kamu menemui para pemimpin sesat, kecuali kamu mengingkari mereka dengan hati, agar amal kamu tidak sia-sia.”

2. Para pemimpin bodoh:
Daripada Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ka’ab bin Ajzah:
Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang bodoh.” (HR. Ahmad).

Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahawa pemimpin bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, iaitu pemimpin yang tidak melaksanakan syariah Islam.

3. Para pemimpin penolak kebenaran, penyeru kemungkaran.
Dari Ubadah bin Somit berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
Kamu akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kamu dengan hukum yang tidak kamu ketahui. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kamu ingkari. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kamu untuk mentaatinya.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

4. Para penguasa yang memerintah dengan mengancam kehidupan dan mata pencarian.
Dari Abu Hisyam as-Silmi berkata bahawa Rasulullah Saw bersabda:
Kamu akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kamu. Mereka berbicara (berjanji) kepada kamu, kemudian mereka mengingkari (janjinya). Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kamu hingga kamu menilai baik (memuji) keburukan mereka, dan kamu membenarkan pembohongan mereka, serta kamu memberi kepada mereka hak yang mereka senangi.” (HR. Thabrani).

5. Para pemimpin yang mengangkat pembantunya orang jahat, dan mengakhirkan solat (iaitu mengabaikan syariah).
Daripada Abu Hurairah ra yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang, para pembantu (pejabat pemerintah) fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam (fuqaha’) yang pendusta. Sehingga, siapa saja di antara kamu yang mendapati zaman itu, maka sungguh kamu jangan menjadi pengunpul hasil, pemimpin, dan polis.” (HR. Thabrani).

6. Para pemimpin diktator (kejam).
Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-huthamah (diktator).” (HR. Al-Bazzar). Pemimpin al-huthamah (diktator) adalah pemimpin yang menggunakan politik kuku besi terhadap rakyatnya.

Daripada Abu Layla al-Asy’ari bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Dan berikutnya adalah para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani (rakyat), mereka tidak mengasihani, jika mereka diminta untuk menunaikan hak (rakyat), mereka tidak memberikannya; dan jika mereka disuruh berlaku baik (adil), mereka menolak. Mereka akan membuat hidup kamu dalam ketakutan; dan memecah-belah tokoh-tokoh kamu. Sehingga mereka tidak membebani kamu dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kamu dengan paksa, samada kamu suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kamu, adalah kamu tidak mengambil pemberian mereka, dan kamu tidak menghadiri perhimpunan mereka.”
(HR. Thabrani).

7. Para penguasa zindik (pura-pura iman).
Daripada Ma’qil bin Yasar bahawa Rasulullah SAW bersabda:
Dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafa’atku: pemimpin yang bertindak zalim, dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari agama.” (HR. Thabrani).

Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar, yang benar dianggap bohong; pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianah. Pada saat itu yang berbicara adalah ruwaibidhah.” Lalu ada sahabat bertanya, “Apakah ruwaibidhah itu?” Rasulullah menjawab, “Orang bodoh yang berbicara/mengurusi urusan umum.

(Dalam riwayat lain disebutkan, ruwaibidhah itu adalah “orang fasik yang berbicara/mengurus urusan umum” dan “al-umara [pemerintah] fasik yang berbicara/mengurus urusan umum”) (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya’la dan al-Bazzar).

Share:
Written by Ustaz Nik Nasri Nik Malek
Pegawai Khas (Agama) Pejabat Menteri Besar Terengganu